Ph.d.: inddragelse af udsatte børn og unge

CAFA har i samarbejde med Ålborg Universitet haft en erhvervs ph.d. studerende, som i slutningen af 2014 har afsluttet sin afhandling om, hvordan udsatte børn og unge oplever inddragelse i deres egen sag.

Ph.d. afhandlingen er skrevet af Birgitte Schjær Jensen og dens titel: Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik? løfter sløret for en af pointerne – at mange børn og unge ikke føler sig reelt inddraget.

Du vil på denne side få indsigt om den nye viden som ph.d. afhandlingen har skabt. Du vil få adgang til selve ph.d afhandlingen, et resume og et interview med forfatteren.

Ph.d.: Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik
Kort resumé af ph.d.: Resume af ph.d. afhandlingen
Interview om ph.d. afhandlingen: Interview med Birgitte Schjær Jensen

Udsatte børn og unge kan og vil inddrages!

Børn og unge oplever i mange tilfælde, at deres inddragelse er en ”udstilling” eller en ”dekoration” af myndighedernes forvaltning af administrative procedurer, og de føler derfor sig objektgjorte og ”til pynt”. Konsekvenserne af en symbolsk inddragelse kan være alvorlige for børnene og de unge.

Det giver dem falske forhåbninger om, at deres perspektiver kan indgå i beslutninger om deres liv, og når disse forhåbninger ikke opfyldes, får de mistillid til voksne og til myndigheder, hvilket kan påvirke deres liv negativt.

Det fremgår imidlertid også helt klart, at de børn og unge, som indgår i undersøgelsen, ønsker at blive inddraget i deres egen sag – også når der er tale om følelsesmæssigt vanskelige situationer og dilemmafyldte spørgsmål. De ønsker ikke en beskyttelse, der udelukker dem fra inddragelse.

Hvad kan der gøres?

Ph.d. afhandlingen peger på, hvordan inddragelse kan gøres bedre via børnevenlige inddragelsespraksisser. Det kan bl.a. være:

  • At barnet eller den unges inddragelse tilrettelægges som en proces, hvor barnet inddrages i selve tilrettelæggelsen.
  • At der skabes mødekontekster, hvor barnet eller den unge reelt kan deltage i meningsudvekslinger.
  • At barnet forberedes konkret på inddragelse, f.eks. ved at kende formål og dagsordener for møder og samtaler.
  • At inddragelsen tilrettelægges ud fra det enkelte barns forudsætninger og forventninger.
  • At det afdækkes, hvordan barnets nære relationer spiller ind på barnets muligheder for at give udtryk for sine holdninger.

Støtte til børn og unge i kontakten med systemet

Der er et klart behov for, at fagfolk får mere viden og støttes i udviklingen af metoder til reelt inddragelse af udsatte børn og unge, men der synes også at være et behov for, at udsatte børn og unge får mere viden og støttes i at være i kontakt med det sociale system, herunder med myndighederne.

Børnene og de unge kender tydeligvis ikke deres rettigheder i forhold til inddragelse (eller på andre områder), og børnene og de unge udvikler kun langsomt deres indsigt i systemerne samt deres handlemuligheder i relation hertil over den årrække, hvor de har behov for hjælpeforanstaltninger.  De ville have nytte af en bedre indføring og støtte til systemet.

En måde, hvorpå nogle børn og unge får en sådan støtte, er via deltagelse i børne- og ungegrupper. Flere informationer om netværksgrupper kan findes her: https://www.cafa.dk/?page_id=88

Brugerinddragelse i CAFA

Inddragelse er en værdi i CAFA, som vi prioriterer meget højt i alle former for socialt arbejde, og det er et område, hvor vi både anvender mange ressourcer og har et stort engagement.

CAFA er en non-profit virksomhed, hvor et evt. overskud går til udvikling af viden og tilbud til vores målgruppe. Ph.d. samarbejdet er et eksempel på dette.

Ph.d. afhandlingen viser med al tydelighed, at inddragelse af udsatte børn og unge er et vanskeligt og komplicerede område, som skal ses som en disciplin i sig selv. En disciplin, der kræver særlig viden og særlige metoder. Vi vil i de kommende år i CAFA arbejde med at videreudvikle disse metoder.

CAFA igangsætter bl.a. i løbet af de første måneder af 2015 et projekt, hvor vi vil støtte overvægtige børn og unge og deres familier i et koordineret behandlingsforløb. Der vil i dette behandlingsforløb indgå, at børnene og de unge deltager i en netværksgruppe med andre børn og unge i samme situation. CAFAs dokumenterede viden om netværksgrupper viser, at det styrker barnet eller den unges selvstændighed og handlemuligheder. Som en ny metode vil vi eksperimentere med også at lade en af de voksne fra netværksgruppen udgøre en særlig støtte til barnet eller den unge i inddragelsesprocesser udenfor gruppen.

Flere informationer om projektet for overvægtige børn og deres familier kan ses ved at klikke her.