Støtte til voksne

Vi har erfaringer med at støtte voksne med særlige vanskeligheder for eksempel psykisk sygdom eller misbrugsproblematikker, eller det kan være mennesker, der har funktionsnedsættelser på forskellige områder og som skal have daglig støtte for at klare deres hverdag.

Vi har særlig kompetence i forhold til at støtte unge voksne med psykisk sygdom i arbejde eller uddannelse. CAFA gennemførte i perioden 2012-2014 et metodeudviklingsprojekt, hvor unge med psykisk sygdom fik et to-årigt ressourceforløb, hvor de fik en særlig støtte målrettet deres individuelle situation og med fokus på uddannelse og arbejde.

Projektets resultater er beskrevet i en evaluering, som du både finde ved at klikke her, eller ved at klikke under specifikationen i højre side.

Mange af projektets resultater kan overførers til sager med andre typer af problemstillinger – f.eks. er følgende opmærksomhedspunkter relevante for det meste støttearbejde for voksne.

  • En god kontakt med den voksne er væsentlig, og det er nødvendigt at inddrage og forholde sig til de evt. mange og forskelligartede, store som små problemer, som eksisterer.
  • Især løsning af boligproblemer er afgørende for, om voksne kan etablere en struktur i hverdagen.
  • Koordinering af støtten er helt centralt. Det drejer sig om af få systemer, sektorer, fagpersoner og privat netværk til at samarbejde og etablere en klar rollefordeling og kommunikation.