Chance Changers

En ny forening, der har mennesket i centrum!

Vi er i CAFA glade og stolte over at kunne præsentere jer for en nystiftet forening.

Chance Changers (CC) er navnet på denne nye forening for voksne, der har været anbragt udenfor hjemmet som børn.

CC har til formål at danne ramme for tidligere anbragte – nu voksne, hvor de kan mødes og få glæde af hinandens samvær, nærvær og støtte.

Initiativtagerne til at oprette foreningen har været deltagere i CAFAs netværksgrupper for anbragte og tidligere anbragte børn og unge – Ungegruppen og Netop. De er blevet ”for gamle” til at deltage, men har besluttet, at de ikke vil undvære hinandens samvær. CAFA har støttet stifterne af CC med udvikling og rammesætning, så foreningen er, hvor den er i dag.

Samtidig har foreningen mål om give flere voksne, som tidligere har været anbragt tilbud om at være med. De har også et mål om at informere børn og unge om det at være anbragt udenfor hjemmet.

Foreningens hjemmeside kan ses ved at følge linket her: www.changers.dk

Du kan læse mere CAFAs netværksgrupper (Netop -og Ungegruppen) ved at klikke her.

CAFA_unge_spiller_fodbold

Interview med Chance Changers 24- årige formand, Martin Frantzen

Baggrund og formål:
Martin fortæller, at han kom i forbindelse med CAFA for cirka 10 år siden, og han deltaget i både Ungegruppe og Netop. Han har haft stor gavn af at være medlem af grupperne, og han beskriver det at være medlem sådan:

”Det at kunne snakke sammen med andre plejebørn er fedt og betyder meget … man behøves ikke skjule, at man er plejebarn”.

Martin startede – sammen med andre unge med en fortid i grupperne – CC den 29. september 2014, da de var blevet for gamle til at være medlemmer i Netopgruppen og ikke ønskede at miste det unikke fællesskab. Med støtte fra CAFA stiftede de CC, som i dag har 20 medlemmer.

Martin fortæller, at de mødes en gang om måneden i CAFAs hus i Borup, hvor de som Martin siger, ”snakker om alt mellem himmel og jord”.

Martin fremhæver, at de lægger stor vægt på sammenholdet i foreningen og tager f.eks. på ture sammen. Martin fortæller videre, at CC ikke blot er et mødested, hvor medlemmerne ses en gang om måneden, men at venskaber bliver skabt på tværs i foreningen, hvilket betyder at flere deltagere også ser hinanden ud over det månedlige møde.

Selv om gruppen i almindelighed kun mødes en gang om måneden, så fremhæver Martin, at gruppen har en støttende effekt de andre 30 dage om måneden:

Hvis man lige har et problem, så kan man lige ringe til en fra gruppen.”

Her understreger Martin, hvordan CC er med til at skabe rammer for medlemmerne der gør, at de mere eller mindre altid kan få hinandens støtte.

Fremtid:
Allerede nu er CAFAs støttende rolle blevet markant nedtrappet fra, at have støttet i at etablere rammer  og oprette foreningen og være tilstede på møder mv. til i dag kun at hjælpe, hvis der opstår behov.

Om at stå alene med opgaven efter at have været en del af CAFA i 10 år siger han:

”Det er spændende og udfordrende, og jeg brænder i hvert fald for det. Tingene er gået over alt forventning”.

Foreningen har i starten af 2015 fået deres hjemmeside op og stå. Hjemmesiden har umiddelbart to formål. Først og fremmest skal den fungere som en kanal til at kommunikere med omverdenen, og der vil være info om foreningen. Den vil yderligere fungere som et lukket forum for foreningens medlemmer, sådan at de kan koordinere og kommunikere med hinanden mv.

Fremtiden og yderligere mål med Chance Changers

Martin nævner flere ting, som CC vil fokusere på i fremtiden:

  • At kunne ”samle de plejebørn op”, som kommer fra CAFAs grupper.
  • Holde foredrag om det at være plejebarn/anbragt.
  • Hjælpe kommuner i at håndtere anbringelsen af børn via erfaringsdeling.
  • Måske på et tidspunkt udvide foreningen til andre dele af landet

Hvem kan være med?

Man kan blive medlem af foreningen, hvis man har været anbragt udenfor hjemmet som barn eller ung. Foreningen lægger vægt på at få etableret et godt miljø  og en god kultur i foreningen. Derfor vil foreningen optage nye medlemmer i et passende tempo.

Kontakt oplysninger på formand Martin Frantzen:

Mail: mfrantzen90@gmail.com

Telefonnummer: 21 45 23 08

Foreningens hjemmeside: www.changers.dk