Projektbeskrivelse “På Vej”

Projektet “På Vej – unge med psykisk sygdom i job og uddannelse” gennemføres fra 2012 til 2014. Målgruppen er unge mellem 17-23 år, som er psykisk skrøbelige, har en psykiatrisk lidelse eller diagnose og behov for en koordineret indsats.

Vi undersøger metoder til koordineret psykosocial indsats med fokus på uddannelses- og arbejdsmæssig integration, bygget op om én fast kontaktperson.

Projektet startes op i løbet af 2012 og er sponseret af egne midler.

Baggrund

Unge med psykisk sygdom har ofte sammensatte problemstillinger, som kræver behandling og støtte fra forskellige systemers side. For den enkelte unge kan det være svært at overskue og gennemskue, hvilke problemstillinger man skal henvende sig til hvilke systemer om. Det er erfaringen, at sammenhæng og ansvar for hele den unges situation ofte fortaber sig.

Forskning dokumenterer, at en fast personlig støtte til udsatte børn og unge har en positiv effekt. Undersøgelser dokumenterer også, at en stor gruppe af unge med alvorlige psykiske eller psykosociale vanskeligheder har svært ved at gøre sig gældende i uddannelsessystemet. Det skyldes bl.a. efterslæb med og mangel på støtte til at gennemføre deres grund- eller ungdomsuddannelse. Unge med psykisk sygdom er  i højrisiko til offentligt forsørgelse – førtidspension eller kontakthjælp – i deres voksenliv.

I CAFA ønsker vi at finde løsninger, der hjælper de sårbare unge til en bedre tilværelse og samfundsintegration.

Idé

Unge med psykisk sygdom skal tilbydes en koordineret psykosocial indsats med fokus på uddannelses- og arbejdsmæssig integration. Det skal bygges op om én fast kontaktperson, og der skal være tale om et nuanceret og individuelt tilrettelagt støttetilbud.

For nogle unge, som i en periode af deres liv er i risiko for at udvikle psykisk lidelse, er der behov for åbne tilbud med psykologisk rådgivning og samtalebehandling i tilknytning til ungdomsuddannelserne. Der er kun få af sådanne tilbud og den traditionelle socialpsykiatriske og psykosociale praksis tilgodeser kun i begrænset omfang de unges behov. Et andet problem er, at en del af de unge vælger de eksisterende tilbud fra.

Mål

  • Sikre kontinuitet i støtten til den unge via en fast kontaktperson
  • Sikre koordination mellem de forskellige faggrupper og sektorer
  • Inddrage den unges netværk for at give opbakning til uddannelse/arbejde
  • Særlig støtte i uddannelses- og beskæftigelsesforhold, herunder sikre relevant studievejledning, lektiestøtte, støtte til at etablere netværk, støtte til konkret problem- og konfliktløsning osv.