Spørgsmål og svar om gruppetilbud til børn og unge med flygtningebaggrund

Hvordan sammensættes en gruppe?

En gruppe sammensættes ud fra følgende kriterier:

  • en fælles problemstilling eller baggrund.
  • køn.
  • alder.

Hvad med de sproglige forskelligheder og tolkning?

CAFA har ikke tidligere arbejdet med rene fremmedsprogede børn og unge i netværksgrupper. Vi har imidlertid haft fremmedsprogede børn og unge i grupper, ligesom vi ofte samarbejder med familier og børn og unge, der ikke taler dansk eller kun lidt dansk, i andre sammenhænge.

Det er vores holdning, at vi helst undværer tolkning, hvis der ikke er tale om møder med afgørende spørgsmål på dagsordenen eller meget væsentlige informationer, der skal gives. Det er vores erfaring, at relationen mellem konsulenten og barnet eller den unge bedst udvikler sig, hvis de kommunikerer på de foreliggende præmisser (lidt dansk, lidt engelsk, lidt oversættelse via andre, fagter mv.), og at tolkning kan betyde, at de faktiske sætninger forstås, men at relationen ikke udvikler sig tilstrækkeligt.

I et gruppearbejde er det utrolig vigtigt, at børnene/ de unge og konsulenten etablerer en god relation forholdsvist hurtigt, og den udvikler sig bedst ved at “tumle” lidt med sproget frem for at prioritere, at alt forstås. I øvrigt er der mulighed for at tilrettelægge forskellige aktiviteter til en start, der ikke fordrer så meget sproglig udveksling og forståelse.

Hvis der sammensættes en gruppe af børn og unge med samme sproglige baggrund, vil det dog være muligt at iværksætte tolkning, hvis der viser sig behov, mens det vil være vanskeligere, hvis der er børn med flere forskellige sprog i gruppen.

Hvor kan gruppen mødes og hvordan med transport?

CAFA har lokaler i Roskilde, Borup og Slagelse.

Vi henter og bringer gerne børnene, herunder fra stationer, der ligger i nærheden.

Vi er vant til at løse transportproblemer, så det skal ikke forhindre planer om etablering af grupper, men skal løses konkret.

Vi etablerer også gerne grupper i lokalområdet i en kommune, hvis der kan stilles egnede lokaler til rådighed.

Er gruppetilbud også relevante for uledsagede flygtningebørn?

Mange uledsagede flygtningebørn bor sammen med andre uledsagede børn. Det betyder, at de ofte har fået etableret et netværk til andre børn med samme baggrund, ligesom de ofte tilbydes en række fælles aktiviteter på deres anbringelsessted. Det kan dermed synes som om, at de ikke har samme behov for et gruppetilbud, som de børn og unge, der bor hjemme hos deres forældre, og som dermed kan være lidt isoleret fra andre børn med deres tanker.

Det er imidlertid ikke altid, at de uledsagede børn og unge på et fælles opholdssted deler deres erfaringer eller taler om deres livshistorie osv. Dels kan det være, at personalet på anbringelsesstedet ikke har ressourcer til at etablere en samtalegruppe og dels kan der være nogle relationelle årsager til, at børnene eller de unge ikke er trygge ved eller ikke ønsker at dele deres tanker og følelser med hinanden.

Det er derfor vores udgangspunkt, at CAFA – i forhold til uledsagede flygtningebørn – kan gå ind og etablere et supplerende tilbud til deres anbringelse indeholdende det, de evt. ikke får opfyldt på anbringelsesstedet. Det kan også være, at der er behov for, at nogle børn og unge fra et anbringelsessted har behov for at komme i en gruppe sammen med andre børn og unge end dem, de bor sammen med.

Andre spørgsmål

CAFA har udarbejdet en artikel, der går i dybden med baggrunden for, hvorfor gruppetilbud er en god idé, beskriver CAFAs erfaringer samt evidensen for gruppearbejde med børn og unge.

Du finder artiklen ved at klikke her