Konkurrencedygtige priser

Non-profit

Timetaksten er beregnet sådan, at den kun dækker de omkostninger, der er ved en konsulenttime.

Omkostninger er f.eks. husleje, lys, varme, teknik- og kommunikationsudstyr, administration og lignende.

Da CAFA er en selvejende, non-profit institution, skal vi ikke skabe et overskud. Vi er også en almennyttig virksomhed, og det betyder, at der i vores vedtægter er bestemmelser om, hvordan vores eventuelle formue skal anvendes til sociale formål ved virksomhedens nedlæggelse.

Hvis vi skulle oparbejde et overskud, så bliver midlerne i virksomheden og anvendes til udvikling af det sociale arbejde til fordel for vores målgruppe.

Ledelse, supervision og faglig udvikling

Omkostninger er også ledelse og supervision. Det vil bl.a. sige, at kunden via timetaksten betaler for ledelsesindsats og supervision til konsulenten i den konkrete opgave.

I CAFA er der i hverdagen sammenhæng i ledelse og supervision. Det sker ved, at de faglige ledere giver supervision til medarbejderne på deres opgaver. De faglige ledere er både fagligt kompetente og uddannede til at give supervision. Vi finder det vigtigt, at der er denne sammenhæng, idet vi mener, at faglig udvikling og et højt fagligt niveau er en forpligtelse, som vi bl.a. sikrer ved, at ledelse og supervision går hånd i hånd.

Det betyder ikke, at andre former for supervision ikke tilbydes i CAFA. Der er både et fagligt miljø, hvor medarbejderne superviserer hinanden, og hvor der indhentes ekstern supervision ved behov.

CAFA lægger meget stor vægt på, at der hele tiden sker en faglig udvikling i medarbejdergruppen og dermed en kvalificering af vores tilgange og metoder i arbejdet. Derfor efteruddannes alle medarbejdere løbende, og faglige dialoger i hverdagen prioriteres.

Administration

Omkostninger er som nævnt også administrationen. I CAFA har vi minimeret administrationsudgifterne, som i de senere år har udgjort 5,8%.

Vi hører af og til, at CAFAs timetakst er høj. Vi finder den fair og ligefrem nødvendig, da den er med til at sikre vores høje kvalitet og fleksibilitet.