Behandling

CAFA udfører mange typer af støtte- og behandlingsforløb i forhold til familier, par og enkeltpersoner. Principperne for al støtte og behandling i CAFA er:

  • en ressourceorienteret tilgang
  • anerkendelse
  • fokus på udvikling af resiliens (modstandskraft)
  • fokus på koordinering af indsatsen mellem fagfolk

CAFA anvender hovedsagelig metoderne:

  • systemisk tænkning og metoder
  • narrativ tænkning og metoder
  • kognitive metoder
  • Marte Meo
  • konkret pædagogisk vejledning i praksis
  • helhedsorienteret rådgivning og vejledning

Inddragelse og selvbestemmelse er værdier, som CAFA sætter meget højt i alle former for behandling, ligesom åbenhed og gennemsigtighed i CAFAs arbejdsprocesser og vurderinger er vigtige værdier, som vi forsøger at efterleve.

Disse ovenstående tilgange, metoder og værdier uddybes i artiklen om CAFAs støtte og behandlingsarbejde, som kan læses her.