Kildehenvisninger – Udsatte børn og unge føler sig overset

Interviews:
Barkholt, Niels Christian – Næstformand I Dansk Socialrådgiverforening
Bilstrøm, Mira – Plejebarn
Jensen, Birgitte Schjær – Cand.scient.soc. og socialrådgiver
Larsen, Per – Formand for Børnerådet
Warming, Hanne – Professor i socialvidenskab
Skriftligt materiale:
Børnerådet, ”De prøver at gøre det så normalt som muligt” (http://www.boerneraadet.dk/media/8850/BRD-De-proever.pdf), Børnerådet 2012

Jensen, ”Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik?”, Ph.d.-afhandling, Ålborg Universitet 2014

Warming og Christensen, “Tillid i social og pædagogisk arbejde med børn og unge”, Akademisk forlag 2016

Ph.d.: Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik?