Weekendfritten

Weekendfritten favner bredt

Weekendfritten er et privat weekendaflastningstilbud med særlig vægt på ro og nærvær. De har til huse i hjertet af Slagelse i af CAFAs dejlige, velindrettede huse på 180 kvm. i et plan. De har en bred sammensat målgruppe og modtager børn og unge af begge køn i aldersgruppen 6 – 14 år med forskellige sociale og følelsesmæssige problematikker, der f.eks. kan være forårsaget af diagnoser inden for Autismespektrumforstyrrelser eller ADHD. Børnenes problemstillinger kan også være forårsaget af særlige familiemæssige vanskeligheder m.v. Det tilstræbes, at børnegruppen ikke bliver domineret af den ene eller den anden problemstilling.

Weekendfrittens arbejde består bl.a. i at støtte børnenes udvikling af sociale færdigheder herunder evne til at indgå venskaber og deltage i fællesskaber.

Læs mere om weekendfritten på deres egen hjemmeside her