Camilla Daldorph

Uddannelse og efteruddannelse

Pædagog
Kandidat i pædagogisk psykologi

Kurser

Barnets Reform – Implementeringskursus for myndighedssagsbehandlere
Handleplanskursus
Samtaletræning
Børnesamtalen – at inddrage børn og unge i deres egen sagsbehandling

Videns- og ansvarsområder

§50 Børnefaglige undersøgelser
Samspilsobservationer /- undersøgelser
Samværsopgaver