Konsulentbistand og supervision til anbringelsessteder og bosteder

CAFA yder konsulentbistand i forhold til implementering af socialtilsynets forventninger til jeres anbringelsessted eller bosted, således at ledelse og personalet kan leve op til de kvalitetskrav, der stilles.

Vores konsulentbistand tager udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel med følgende temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Selvstændighed og relationer
  • Målgrupper, metoder og resultater
  • Sundhed og trivsel
  • Organisation og ledelse
  • Kompetencer
  • Fysiske rammer

CAFA har konsulenter med forskellige specialer og kompetencer. Derfor tilpasser vi bistanden med den konsulent, der besidder mest viden inden for netop jeres indsatsområde. Der kan også indgå flere konsulenter.

Konsulenterne rådgiver udgangspunkt i jeres konkrete forhold og målsætninger. Ligeledes tilbyder vi rådgivning i udarbejdelse af skriftlig dokumentation fx målgruppebeskrivelse, rapportskrivning mv.

CAFA tilbyder også supervision. Her kan der være tale om supervision til ledelsen f.eks. til at opnå organisatoriske mål. Her tager vi udgangspunkt i ledelsesstrategier, medarbejderudvikling og arbejdsmiljø.

Der kan også være tale om supervision til medarbejderne f.eks. til at målsætte og tilrettelægge den pædagogiske indsats i forhold til konkrete børn, unge eller voksne. Vi lægger her vægt på at etablere eller fremme en faglig dialog-kultur, hvor medarbejderne lærer af deres fejl og erfaringer, og hvor godt arbejdsmiljø og støtte til den enkelte er i højsædet.

Pris:
Timetaksterne ses her eller kontakt os for tilbud.