Coaching

NLP coaching i CAFA

CAFA tilbyder individuel coaching – hvor fokus er på at finde de ressourcer og løsninger, som der skal til for at opnå de mål, som ønskes nået.
Der anvendes metoder fra en certificeret NLP (neurolingvistisk programmering) coach. NLP er et begreb, som handler om forandring og personlig udvikling. Det fokuserer på, hvordan tanker og følelser hænger sammen og vigtigst, hvordan vi ændrer dem. De første metoder blev udviklet i 1970’er og nye metoder kommer hele tiden til. En af fadderne inden for NLP, John Grinder siger: ”NLP er en accelereret læringsstrategi, hvormed man kan opdage og anvende mønstre i verden. Gennem coaching skabes øget indsigt og hjælp til at finde de nødvendige ressourcer.

Hvem
• Fagpersoner f.eks. sagsbehandlere, pædagoger, lærer og ledere
• Privatpersoner med personlige udviklingsmål
• Børn og unge, som har behov for at udvikle mental styrke

Emner
• Karriereudvikling
• Faglige emner både relateret til teams og/eller personligt
• Personlige emner relateret til familie, venner, skole, mobning mv.

Et typisk forløb:

• En session varer i ca. 90 minutter
• Ved første session udarbejdes en plan for forløbet
• Intervallet mellem sessionerne er typisk 3-4 uger
• Antallet af sessioner er ofte mellem 1 – 5 gange