Tilbud til undervisere og pædagoger i skoler om inklusion

Kompetenceudvikling og rådgivning til undervisere og pædagoger i folkeskolen, der arbejder med inklusion af elever med særlige behov.
Inklusionspædagogik handler bl.a. om at bringe en række specialpædagogiske metoder ind i hverdagen – og dermed i høj grad om, hvordan de professionelle er klædt på til opgaven og mødet med eleverne. Her tilbyder CAFA rådgivning, supervision og undervisningsforløb i form af:

• Supervision af lærere- og pædagoggrupper
• Oplæg og undervisning til grupper fx om klasseledelse eller om børn med konkrete særlige behov, tilgangen til dem og konkrete pædagogiske metoder
• Observationer i klasser og grupper med efterfølgende supervision til lærere/pædagoger
• Marte Meo forløb i klasser – hvori samspillet og den positive kontakt udvikles
• Rådgivning/vejledning i forhold til forældresamarbejde
• Kommunikationsstrategier til ”den svære samtale” med blandt andet forældre

CAFAs konsulenter har erfaringer med specialpædagogisk og socialpædagogisk arbejde i skoleregi. Herunder erfaringer med inklusionsprojekter i folkeskolen, dagbehandlingsområdet med inkluderende skole samt arbejde direkte med børn med omfattende støttebehov og deres familier.
Vi har omfattende kompetencer i arbejdet med at udvikle samspil mellem børn og voksne.