Henrik Buch

Uddannelse og efteruddannelse

Socialpædagog
Diplomuddannelse i ledelse
Supervisionsuddannelse
Systemisk konsulentuddannelse
Narrativ konsulentuddannelse

Kurser

Diagnoser og pædagogik
Tilsyn
Dokumentation
Tegnsprog
Magtanvendelse
Efterværn

Videns- og ansvarsområder

Anbringelser af børn og unge
Diagnoser, pædagogik og magtanvendelse

Projekter og udviklingsarbejde

Gruppearbejde med netværksgrupper for børn med overvægt.