Stillingsbeskrivelse – Sekretær

CAFA er en dynamisk organisation, som tilpasser sig sine kunder og det felt vi opererer i. Derfor er en stillingsbeskrivelse ofte et ”øjebliksbillede”, da den over tid ændrer sig i takt med CAFAs udvikling.

Daglige opgaver
Telefonpasning (9-12)
Check af CAFA-mailen, E boks mv.

Løbende opgaver
Redigering af breve og rapporter
Korrekturlæsning af nyhedsbreve, pjecer mv.
Vagtplaner og andre planer
Modtage evt. sygemeldinger til direktør
Holde orden på kontormaterialer og fysiske mapper mv.
Indkøb af kontorartikler, kalendere mv.
Bestilling af mad mv. til møder
Check af kopimaskiner og printere
Bestilling af diverse vedligeholdelsesopgaver

Sagsrelaterede opgaver:
Oprettelse af nye sager, herunder adresseliste
Opfølgning på kontrakter
Samværsplaner
Lægge akter fra DUBU ind i elektroniske sagsmapper, lægge undersøgelseskoncepter ind i DUBU mv. (DUBU er et kommunalt system)

Økonomi:
Check af indberettede konsulent timer
Indkodning af fakturering – ca. 2 timer ugentlig
Udbetaling af udlæg
Bestyre gavekasse

Download pdf-version af stillingsbeskrivelsen:
Stillingsbeskrivelse sekretær, CAFA