Projekt “Netværksgrupper for børn med overvægt”

CAFA har sensommeren 2018 igangsat et 2-årigt projekt med etablering af netværksgrupper til børn med overvægt.

Her på siden vil du finde informationer om projektets formål, metoder og baggrunden for projektet.


Netværksgruppe
Projektet tager udgangspunkt i børnenes her-og-nu trivsel og er et forsøg på at tilbyde børnene en bedre livskvalitet – på trods af de mange vanskeligheder, som vi ved, at mange af disse børn har i deres hverdag.
Det er vores vurdering, at mange børn med overvægt har et akut behov for mere kontakt med anerkendende voksne, mere og bedre kontakt med jævnaldrende samt for at få mindsket deres ensomhedsfølelse.

Vi ser her et gruppetilbud som et relevant og evidensbaseret tilbud. I en netværksgruppe kan børnene både opnå kontakt med voksne helt på egne præmisser og uden, at der medfølger en bestemt udviklings- eller forandringsdagsorden. Barnet kan dermed møde en grundlæggende anerkendelse og føle sig værdsat, som den det er.

Desuden viser mange erfaringer og evalueringer i CAFA, at børn i netværksgrupper bliver mindre ensomme, når de opnår kontakt med andre ligestillede børn. Denne målgruppe har et stort behov for kontakt med andre børn, da de ofte er isolerede, og mange bliver udsat for mobning i deres hverdag.

Hvis du vil se evidens for netværksgruppers virkning, så kan du læse følgende evalueringer:

Frivillig støtte til anbragte unge i netværksgruppe
Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper
Nuværende netværksgrupper


Tilgange og metoder
Metoderne i projektet er bl.a:

• En grundlæggende anerkendelse af barnet – barnet anerkendes for det, det er, og der følger ikke nogen forandrings- eller ændringsdagsorden med at deltage i netværksgruppen. Der stilles således heller ikke mål om vægttab
• Aktiviteter og samtaler i netværksgruppen skal have som udgangspunkt at støtte trivsel, positive samspil med andre, udveksling af erfaringer og udvikling af venskaber
• et fortroligt rum, hvor børnene kan tale om deres hverdag, deres problemer, tanker og følelser
• En mulighed for voksenkontakt på barnets egne præmisser og ønsker


Sammensætning af grupperne
Der er tale om 2 grupper. Den konkrete sammensætning tager udgangspunkt i en vurdering af, hvilke børn der skønnes at kunne få udbytte af hinandens samvær samt, at der skal være både drenge og piger i grupperne. Det nøjagtige antal børn i hver gruppe vil afhænge af børnenes alder, problemstillinger og lignende. Men anslået vil projektet komme til at omfatte op til ca. 15 børn, og aldersgruppen vil ligge mellem 8-16 år – med en gruppe for de ca. 8-11årige og en gruppe for de 12-16 årige.
Til hver gruppe er der tilknyttet to konsulenter, som leder gruppen og er sammen med børnene, når de mødes.


Samarbejdspartnere
CAFA har indgået en aftale med Lejre kommune, som CAFA er beliggende i, om samarbejde om og visitering af børn til netværksgrupperne. Det udelukker dog ikke, at andre kan henvende sig mhp. at få plads i grupperne ved pladsledighed. Henvendelse kan ske fra forældre, børn, kommunale sagsbehandlere og andre fagfolk, der er i berøring med børnene.


Baggrunden
Baggrunden for dette projekt er erfaringer fra et andet projekt, som CAFA gennemførte i 2014/15 for samme målgruppe. Her etablerede vi et koordineret tilbud, der omfattede familiebehandling til hele familien, et gruppetilbud til barnet, en særlig støttende indsats direkte til det enkelte barn, en systematisk koordinering af hele den professionelle indsats omkring familien samt et fælles tilbud til alle forældre i projektet.
Indsatsen havde det fokus at igangsætte en udvikling i forhold til barnets og familiens samlede problemkompleks, idet vores hypotese var, at børns overvægt skal ses i sammenhæng med deres samlede livssituation og ikke alene ses som et kost- og motionsproblem.
I evalueringen af projektet viste der sig en sammenhæng mellem barnets vægtproblemer og de samlede vanskeligheder, som barnet havde hos 14 ud af de 16 deltagende børn i projektet. Og problemerne var meget omfattende, komplicerede, alvorlige og mangeartede hos både barnet og familien.

Vi gør os ikke illusioner om, at vi i CAFA via dette nye projekt kan etablere et så omfattende tilbud, som disse familier har behov for. Det, der er målet, er som tidligere nævnt at forbedre børnenes trivsel og livskvalitet på trods af deres vanskeligheder.


Finansiering
CAFA er en non-profit organisation, der ikke skal skabe overskud. Målet for CAFA er alene at skabe social værdi for vores målgruppe.
Hvis der skabes et overskud, så anvendes det til udvikling af nye tilbud, metoder og initiativer, som kan komme de udsatte børn, unge og deres familier til gode.

Dette projekt er således finansieret af CAFA med et tilskud fra Jubilæumsfonden.