Anbringelse på opholdssteder

Opgaverne specificeres i individuelle aftaler med kommunen og kan udføres på timebasis til konsulenttakst eller til aftalt fast pris eller til administrationstakst (hvis tilsynet overdrages til CAFA).

Før anbringelsen

Vi finder et egnet opholdssted og undersøger om godkendelse, pædagogik og tilbud matcher den påtænkte anbringelse.  Vi tilbyder samtaler med barnet/den unge og forældrene for at afklare og perspektivere anbringelsen, og vi gennemfører kontaktbesøg og møder efter aftale.

Under anbringelsen

Såfremt kommunen ønsker det, fører CAFA tilsynet med det anbragte barn på kommunens vegne. Tilsynet omfatter bl.a. samtaler med barnet/den unge, deltagelse i handleplansmøder og rapport. I forhold til opholdsstedet ydes supervision. Vi kan også udbetale opholdsstedsbetaling til opholdsstedet.

Akut hjælp

Er der opstået problemer, som kan virke uoverstigelige eller er der fare for sammenbrud i anbringelsen, kan CAFA træde til akut og hjælpe med at afdække problemerne, finde nye vinkler, afklaringer og perspektiver.