Anbringelse i slægts- og netværksfamilier

Afklaring

CAFA kan afklare, om det er hensigtsmæssigt at anbringe barnet/den unge i en familie i netværket. I en sådan undersøgelse inddrages barnet, familien og netværksfamilien. Såfremt det er i barnet/den unges interesse at blive anbragt i en netværksfamilien, sørger CAFA for at udføre forarbejdet til godkendelse af familien.

Under anbringelsen

Såfremt kommunen ønsker det, fører CAFA tilsynet med det anbragte barn på kommunens vegne. Tilsynet omfatter bl.a. samtaler med barnet/den unge, deltagelse i handleplansmøder og rapport. Vi har særlig opmærksomhed på at arbejde med relationen mellem forældrene og netværksfamilien samt relationerne til den øvrige familie.

Kurser og grupper

Vi har erfaring med at etablere grupper for netværksfamilier, hvor de kan udveksle erfaringer.