Kirsten Kjær Traore

Uddannelse og efteruddannelse

Socialrådgiver
Familieterapeut SIF
Systemisk og narrativ praksis i behandlingsarbejde med familier og børn.
Konfliktmægler

Kurser

Sorg og krise
Supervision
Neuropsykologi
Marte Meo
Børn med anden etnisk baggrund end dansk
Kognitiv terapi og metode
Selvskadende adfærd

Videns- og ansvarsområder

Børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk
§ 50 undersøgelser
Forældrekompetenceundersøgelse
Observationer
Forældre med psykisk sygdom
Familieplejeanbringelse og tilsyn, – aflastning, døgn, handicap og anden etnisk baggrund
§ 54 støtte
Støtte i hjemmet
Samvær

Projekter og udviklingsarbejde

Projekt, ”Koordineret familiepleje”: udvikling af netværksgrupper for forældre
Projekt, ”Udvikling af kontakten mellem misbrugende og psykisk syge forældre og deres anbragte barn”: interview af forældre