Udvikling af kontakten mellem forældre og deres anbragte børn

Fuld titel: ”At udvikle kontakten mellem psykisk syge og misbrugende forældre og deres anbragte barn i overvåget og støttet samvær”. Anerkendende metoder og tilgange til forældre til anbragte børn. Gennemført i 2004 – 2008.

Projektets formål var at forbedre og støtte op om anbragte børns relation med forældre i en overvåget eller støttet kontaktform. På sigt kan det bidrage til, at barnet får mulighed for at bevare relationen til forældrene under og efter anbringelsen.

I projektet satte vi fokus på forældres egen historie som en ny tilgang til at forbedre kontakten mellem forældre og barn i et overvåget eller støttet samvær. Ideen var at få nuanceret billedet af en psykisk syg eller misbrugende forældre – som en forældre med andre historier end sygdom og problemer – og få de historier frem og videreformidlet til barnet i samværet. F.eks. at en forældre havde løbet en maraton, havde interesse for at fiske, madlavning og kunne reparere computere.

Vi interviewede 25 forældre om deres livshistorie. Evalueringen viser, at den viden var brugbar for konsulenterne i det konkrete arbejde med at anerkende og støtte forælderen i kontakten til barnet. Vores tilgang i projektet var overordnet at have fokus på forælderens ressourcer og muligheder for at udvikle relationen mellem forældre og barn.