Projektbeskrivelse

CAFAs Mentorprojekt gennemføres fra 2011 til 2013. Det er støttet af PUF-midler og har til formål at forbedre og kvalificere efterværnsforløb for anbragte unge.

I projektet inviterer vi anbragte og tidligere anbragte unge fra vores netværksgruppe Netop (16-23 år) til at være mentorer for de lidt yngre anbragte i vores netværksgruppe, Ungegruppen (12-16 år).

Baggrund

Unge i efterværnsforløb oplever ofte en kaotisk start på voksenlivet. Meget tidligt skal de stå på egne ben, selvom de har store problemer at slås med og ofte et spinkelt netværk. Overgangen fra anbragt til aleneboende voksen er svær og ofte præget af problemer med ustabile boligforhold og uddannelsesforløb, ensomhed, sygdom og dårlig økonomi.

Støtten fra det sociale system opleves af mange tidligere anbragte unge som stærkt svingende i omfang og kvalitet i udslusningsfasen. Med mentorprojektet ønsker CAFA at give de unge en mulighed for støtte i den vanskelige overgang og at afprøve nye metoder, der kan udvikle de nuværende tilbud til efterværn.

Idé

Idéen i projektet er, at mentorerne skal yde en frivillig støtte til de yngre anbragte og hjælpe dem i overgangen fra anbringelse til voksenlivet.

Mentorerne ved, hvad det vil sige at skulle integrere sig i samfundet til trods for en svær opvækst, og de kender til ”vildveje”, svære valgsituationer og usikkerhed. De kan derfor støtte på en anden måde end professionelle voksne, give de unge et nuanceret perspektiv på deres situation og vise, at man kan få et godt voksenliv på mange måder.

Gennem samtale, udveksling af erfaringer og aktiviteter mellem mentorerne og de unge, forventer vi, at der sker en udvikling af kontakten, der måske også kan udkrystallisere sig andre former for samvær udenfor gruppen.

Mål

• Bedre integration af unge anbragte i samfundet
• Skabe netværk og forebygge ensomhed og social isolation
• Støtte de unge i at se mere nuanceret på deres egen situation
• Vise de unge, at det er muligt at klare sig på mange måder og få et godt voksenliv
• Skabe et netværk, som rækker ud over den tid, man er i gruppen
• Støtte mentorerne i at få øje på egen udvikling og ressourcer

Deltagere fra CAFA

Pia Brenøe, Projektleder
Tina Bjørn Olsen, Koordinator for grupperne
Kim Kammer, Ungegruppen
Sharon Rasmussen, Ekstern supervisor for mentorerne
Birgitte S. Jensen, Evaluator
Susanne Katz, Supervisor