Koordineret familiepleje – tilsyn og støtte gennem netværksgrupper

Fuld titel: Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver. Gennemført 2000-2003.

Projektets formål var at lave tilsyn og støttearbejde til anbragte unge i alderen 12 -16 år med udgangspunkt i gruppemetoden og en koordineret indsats. Derfor etableredes en gruppe med anbragte unge, en gruppe med deres plejeforældre og en gruppe med deres forældre.

Evalueringen viser, at gruppemetoden kvalificerer tilsynet med anbragte unge i familiepleje.

Støttearbejde med anbragte unge i grupper er fortsat efter projektperioden og fungerer i dag som CAFAs: ”Ungegruppe” for unge i alderen 12-16 år og ”Netop” – et efterværnstilbud for unge i alderen 16-23 år.