At gribe eget liv

Fuld titel: At gribe eget liv: Kollektive og individuelle læreprocesser i en samtalegruppe for unge anbragte i familiepleje.  Gennemført i 1998 -2001

Projektets formål var gennem en samtalegruppe at forbedre unge anbragtes livskvalitet og handlekapacitet i deres hverdagsliv. De unge var i alderen 12-16 år.

Evalueringen viser, at de unge har opnået øget livskvalitet og trivsel gennem deltagelse i samtalegruppen. De beretter om, at de er blevet gladere, har fået nye og fortrolige venner og i tilknytning hertil mere selvtillid. De fortæller også, at de er blevet bedre til at åbne sig og de har det bedre med deres kammerater, plejeforældre og forældre.