Støttet samvær set med barnets øjne

Speciale. ”Støttet samvær set med barnets øjne – et projekt om hvordan anbragte børn oplever støttet samvær og vurderer værdien af denne foranstaltning.” Specialet er gennemført 2007-2008

Projektet er et speciale fra Den sociale Kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet udarbejdet af cand.scient.soc. Birgitte Schjær Jensen.

Specialet beskriver anbragte børns oplevelser af at have et støttet samvær med deres forældre. Der er lavet interview med anbragte børn i alderen 7 til 15 år og interview med fagfolk, der arbejder med støttet samvær.

Specialet viser, at anbragte børn har en mening om samværet med deres forældre, men ofte har de ikke har kendskab til, hvorfor at kontakten med deres forældre skal foregå på denne måde. De oplever sig ikke inddraget – dvs. spurgt eller lyttet til om deres synsvinkel i forhold til samværsordningen. Forholdet til forældrene er af afgørende betydning for børnenes oplevelse af samværet.

Specialet viser også, at der er mange interessemodsætninger i arbejdet med støttet samvær. Der er uklarhed om de forskellige fagfolks roller og det er et svært arbejdsfelt. Fagfolk har heller ikke ret meget kendskab til børns oplevelser og synspunkter om samværet.