Netværksgrupper

CAFA driver aktuelt en netværksgruppe for anbragte og tidligere anbragte børn og unge i alderen ca 14-23 år. Gruppen kalder sig FÆLLESSKABET. 

CAFAs arbejde med grupper for børn og unge startede som et forsøgsprojekt i 2001, men er i dag en fast del af vores tilbud. Siden 2001 har vi rundt regnet haft 100 unge med i grupperne.

Formål

 • At modvirke isolation og ensomhed ved at opbygge netværk
 • At tilbyde de unge et fristed fra loyalitetskonflikter
 • At give de unge mulighed for at afprøve holdninger og adfærd
 • At styrke de unge i deres selvstændige holdninger og støtte dem i at give udtryk for disse
 • For Netop: støtte de unge i overgangen fra anbringelse til selvstændig tilværelse og i at gennemføre uddannelse/arbejde.

Det er vores mål at give de unge et sted, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab, støtte hinanden i vanskelige situationer, tale frit om fortid, nutid, fremtid samt støtte hinanden i at bevare og udvikle relationer til familie, plejefamilier og andet netværk.

Vores tilgang

Gruppen er et sted, hvor de unge får et frirum til at være sig selv. Vi stiller ingen krav om udvikling og ændring, men tilbyder et sted, hvor de unge accepteres, som de er.

Positiv tilgang
Vi arbejder med en positiv tilgang, hvor de unge støttes til at udvikle deres selvopfattelse i positiv retning, f.eks. lære og fastholde positive fortællinger om sig selv og mærke andres oprigtige, positive reaktioner på deres adfærd.

Refleksioner over vores egen ageren og måde at håndtere problemstillinger og episoder på er en naturlig del af arbejdet.

De unge bidrager
Vi inddrager altid de unge og hører deres mening om forhold og problemstillinger i grupperne. Det kan f.eks. dreje sig om de unges støtte til hinanden, gruppens udvikling eller vores usikkerheder og tvivl om, hvordan vi griber aktiviteter og problemstillinger an. Deltagernes bidrag og input giver nye perspektiver og medvirker til, at de unge føler, at det er deres – og ikke vores – gruppe.

Hvad laver gruppen?

Gruppen mødes i CAFAs hus i Borup én gang om måneden i tre timer. Derudover arrangeres ture og udflugter efter aftale med de unge. Der er ikke mødepligt og de unge kan komme, som de har tid og lyst.

Når vi mødes, laver vi mange forskellige ting, f.eks.:

 • Snak, leg og ikke planlagt samvær
 • Spisning og fælles madlavning
 • Arbejde med livshistorie
 • Samtale om anbringelse
 • Udflugter og ture (sejltur, bowling, biograf, weekendture, rejser mm.)
 • Aktiviteter der styrker både den enkelte og gruppen

Læs også artiklen: Ung donerer for 10.000 kr. burgere til udsatte unge