Samvær under retssagsbehandling

Efter en konfliktfyldt samværsophævelse er tvisten om forældremyndighed og samvær med børnene endt ved Retten i Næstved. CAFA hentes ind for at skabe klarhed, mens sagen behandles i retten.

Kundens behov

Retten i Næstved henvender sig til CAFA under en sag, hvor forældremyndighed og samvær med to drenge på hhv. 3 og 6 år skal afprøves. Begge forældre er indstillet på en forsøgsordning med støttet og overvåget samvær, så opgaven for CAFA lyder:

  • Samværene mellem far og drenge skal finde sted i CAFA’s samværshus
  • Der skal udarbejdes en samværsplan, som sendes til forældrene via advokat
  • En samværskonsulent skal støtte faren med at genskabe kontakt med børnene
  • Samværskonsulenten skal sikre, at børnene ikke lider overlast, og at de ikke udspørges om hjemlige forhold hos moren
  • Der skal udarbejdes en skriftlig evaluering af samværene

Fremgangsmåde

Begge forældre inviteres til et individuelt formøde, hvor de introduceres til samværshuset, får lejlighed til at stille spørgsmål og hilse på samværskonsulenten. Konsulenten forklarer sin rolle og præciserer vilkårene.

Konfliktniveauet mellem forældrene er voldsomt højt. Der arrangeres derfor en såkaldt sluseordning, hvor moren afleverer og henter drengene uden at have kontakt med faren.

Samværene afholdes ifølge planen, og der indarbejdes rutiner, som skaber tryghed og giver forudsigelighed. Samværskonsulenten støtter undervejs og efter hvert samvær evaluerer konsulenten forløbet sammen med faren.

Efter det aftalte antal samvær udarbejdes en rapport, der – som en del af sagens oplysninger – indgår i rettens dom. 

Kunden vurderer samarbejdet

En dommer fra Retten i Næstved udtaler: “Det er vigtigt med en samarbejdspartner, der kan sætte opgaven hurtigt i gang, så vi kan komme videre i behandlingen. Samtidig er det væsentligt, at de har en høj faglighed og de rette kompetencer, så vi er sikre på at få et retvisende og godt grundlag for domsafsigelsen. Begge dele har CAFA levet op til.

I sager som denne ser vi ofte et højt konfliktniveau mellem forældrene, så det er vigtigt, at samværskonsulenten forstår at placere sig neutralt. Fokus skal være på børnene, og – som CAFA også har gjort i den konkrete sag – skal der ikke tages parti for faren eller moren.

Et krav til vores samarbejdspartner var, at alle rapporter og skriftligt materiale blev fremsendt til retten og til forældrene via deres respektive advokater. Al administration og rapportering har CAFA håndteret fuldt ud tilfredsstillende”.